top of page

Bu seçenek Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Üyesi Olmayan Sosyal Hizmet Uzmanları içindir.

Shupervizyon.com ve LABU işbirliğiyle, Prof. Dr. Figen ÇULHA ATEŞCİ’nin tarafından verilecek çevrimiçi Psikopatoloji eğitimi düzenlenmektedir.
 

Eğitim Konuları

 • Psikopatoloji Nedir? DSM Psikiyatrik Tanı Sınıflandırması -26 Nisan 2021
 • Ruhsal Belirtiler ve Tanımları 29 Nisan 2021
 • Psikotik Bozukluklar; Şizofreni ve Psikozla Giden Diğer Durumlar -3 Mayıs 2021
 • Duygudurum Bozuklukları; İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar -6 Mayıs 2021
 • Depresyon Bozuklukları ve İntihar -10 Mayıs 2021
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları/Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) -13 Mayıs 2021
 • Örselenme (Travma) ve İlişkili Bozukluklar/ Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları -17 Mayıs 2021
 • Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar /Yeme Bozuklukları -20 Mayıs 2021
 • Kişilik Bozuklukları -24 Mayıs 2021
 • Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları -27 Mayıs 2021
 • Cinsel Bozukluklar -31 Mayıs 2021
 • Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri I (Bağlanma Kuramı, Nörogelişimsel Bozukluklar) 3 Haziran 2021
 • Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri II (DEHB, İstismar ve İhmal) 7 Haziran 2021
 • Geropsikiyatri/Nörobilişsel Bozukluklar 10 Haziran 2021
   

Tarih ve Ücret

Tarih: Eğitimler, 26 Nisan -10 Haziran 2021 tarihleri arasında, Pazartesi ve Perşembe Günleri, Saat 20:00-22:00 arasında Zoom aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Katılım Belgesi ve Sertifika
Eğitimi başarılı bir şekilde katılan kaıtlımcılara sertifikaları posta yoluyla imzalı bir şekilde ulaştırılacaktır.

Prof. Dr. Figen ÇULHA ATEŞCİ
Prof. Dr. Figen Çulha Ateşci, 1991 yılında Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’dan 1997 yılında uzmanlığını aldı. 1998`de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da çalışmaya başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçentlik, 2011 yılında profesörlük ünvanlarını aldı. İzmir Grup Psikoterapileri Derneği tarafından organize edilen, Grup psikoterapileri-Psikodrama alanındaki eğitimini 2007 yılında tamamlayarak “psikodrama terapisti” oldu. 2011 tarihinden itibaren Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodrama eğiticisi ve grup terapisti olarak çalışmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da Duygudurum Birimi kurucu ve sorumlusu, Psikiyatri Anabilim dalı başkanlığı ve AMATEM Merkez Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Duygudurum bozuklukları, konsültasyon/liyezon psikiyatrisi, kadın ruh sağlığı ve psikoterapi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Depresyon, bipolar bozukluk, erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, kanser hastalarında depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, vertigo-psikiyatrik bozukluklar, bipolar bozuklukta psikofarmakolojik tedaviler ve kadın ruh sağlığı, psikofarmakolojide cinsiyet farklılıkları konulu makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Shuder Üyesi Olmayan Sosyal Hizmet Uzmanları için Psikopatoloji Eğitimi

620,00 ₺Fiyat
  bottom of page